Jak czyścić układ centralnego ogrzewania?

plukanie instalacji centralnego ogrzewania warszawa

Użytkowanie instalacji centralnego ogrzewania, którą posiadamy w naszych domach, wymaga, abyśmy co pewien czas dokonali jej wyczyszczenia. Należy usunąć kamień kotłowy powstały w trakcie użytkowania instalacji,  a także wszelkiego rodzaju osady oraz rdzę, która może powodować nieprawidłowe działanie naszej instalacji. W niniejszym poradniku udzielimy odpowiedzi na pytanie, jak należy dokonać takiego czyszczenia.

Ogólne zasady czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania

Czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania powinno składać się z następujących etapów:

  • płukanie instalacji centralnego ogrzewania wodą,
  • czyszczenie instalacji przy pomocy odpowiedniego preparatu,
  • ponowne płukanie instalacji centralnego ogrzewania wodą,
  • zabezpieczenie instalacji za pomocą specjalnego preparatu.

Etap I – płukanie wodą

Na początku należy wyłączyć kocioł oraz pompę, a następnie spuścić wodę z naszej instalacji. Pamiętajmy o zamknięciu wszelkich zaworów. Z zasady powinniśmy dokonywać płukania poszczególnymi grzejnikami. Najpierw otwieramy zawory przy grzejniku, który mamy zamiar czyścić, a następnie płuczemy go wodą. Płukanie należy wykonywać kilka minut aż do momentu, gdy woda będzie czysta. Następnie należy zamknąć zawory przeczyszczonego grzejnika i przejść do kolejnego. Na końcu płuczemy zaś sam kocioł. W przypadku, gdy w danej instalacji brakuje zaworów lub są one zepsute – nie musimy trzymać się tego schematu.

Etap II – czyszczenie preparatem

Rekomendowanym preparatem do czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania jest preparat DS -15

W przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym należy najpierw spuścić odrobinę wody, a następnie włożyć preparat i uzupełnić wodę.

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z instalacją ciśnieniową zamykamy zawory, spuszczamy wodę oraz wlewamy preparat i uzupełniamy wodę. Następnie uruchamiamy instalację na ok. 2 h, po czym  zostawiamy preparat w instalacji na okres od 2 do 14 dni. W okresie letnim preparat możemy zostawić na 4 tygodnie. Po ukończeniu procesu czyszczenia spuszczamy roztwór z instalacji.

Etap III – ponowne płukanie wodą

Należy powtórzyć czynności z etapu I.

Etap IV – zabezpieczanie instalacji

Rekomendowanym preparatem do zabezpieczania instalacji centralnego ogrzewania jest preparat o nazwie CH-1

W przypadku, gdy dysponujemy instalacją z naczyniem wzbiorczym, najpierw spuszczamy część wody, wkładamy preparat i uzupełniamy wodę.

Gdy posiadamy instalację ciśnieniową, najpierw zamykamy zawory, spuszczamy wodę, wlewamy preparat oraz uzupełniamy wodę w instalacji.

Kolejnym krokiem w obydwu rodzajach instalacji jest jej ponowne uruchomienie. Preparat zabezpieczający powinien bowiem w niej zostać.

Podsumowanie

Czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania jest procesem niezbędnym, aby móc uchronić naszą instalację przed usterkami i nieprawidłowościami w pracy całego systemu grzewczego.

Czyszczenie powinno składać się z czterech etapów: płukania wodą, czyszczenia instalacji odpowiednim preparatem, ponownego płukania wodą, zabezpieczenia instalacji przy pomocy specjalnego preparatu.