Filtr siatkowy czy separator zanieczyszczeń? Co wybrać?

Filtr siatkowy czy separator zanieczyszczeń Co wybrać

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami wszelkich instalacji grzewczych i chłodniczych to podstawa, o której musi pamiętać każdy instalator. Problem zanieczyszczeń w instalacji centralnego ogrzewania jest dosyć częsty, dlatego warto wiedzieć, jakie zabezpieczenia najskuteczniej pomogą uchronić przed takim zjawiskiem. Wśród najczęściej stosowanych metod zapobiegających zanieczyszczeniom w instalacji c.o wyróżniamy filtr siatkowy i separator zanieczyszczeń. Czym są te narzędzia i które lepiej wybrać?

Przyczyny zanieczyszczeń instalacji centralnego ogrzewania

Zanieczyszczenia w instalacji c.o mogą mieć różne podłoże. Do najczęściej występujących zaliczamy:

  • korozję elektrochemiczną;
  • wodę wykorzystywaną w instalacji;
  • elementy wchodzące w skład instalacji;
  • utlenianie powierzchni metalowej, którego przyczyną jest powietrze, które znalazło się w instalacji.

Zanieczyszczenia w systemie mogą powodować cały szereg problemów, takich jak obniżona sprawność urządzenia grzewczego i ograniczenie przepływu i powierzchni wymiany ciepła.  Chcąc uniknąć takich sytuacji, instalację grzewczą należy odpowiednio zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami. Można to zrobić przy pomocy filtra siatkowego lub separatora zanieczyszczeń.

Filtr siatkowy – działanie


Filtr siatkowy to najpopularniejsze rozwiązanie stosowane w celu zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed zanieczyszczeniami. Głównym elementem takiego filtra jest komora, w której umieszczona została metalowa siatka. Filtr działa na zasadzie zatrzymywania cząstek stałych, takich jak piasek, osad, rdza, włosy czy inne zanieczyszczenia, które mogą występować w obiegu wodnym. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni rozmiar i stopień filtracji dla danego systemu grzewczego, zgodnie z wymaganiami producenta i zaleceniami. Filtry siatkowe są zazwyczaj łatwe w instalacji i konserwacji, ale ważne jest regularne monitorowanie ich stanu i czyszczenie, aby zapewnić skuteczne działanie i ochronę instalacji grzewczej.

Separator zanieczyszczeń – działanie

W instalacjach nowoczesnych filtry siatkowe mogą nie spełnić oczekiwań, dlatego stosuje się w nich separatory zanieczyszczeń wyposażone w elementy magnetyczne. Jednym z głównych zadań separatora zanieczyszczeń jest usunięcie powietrza z płynu grzewczego. Powietrze może być obecne w systemie w wyniku napełniania instalacji, awarii uszczelnień lub naturalnych procesów, takich jak uwolnienie gazu z wody. Separator zanieczyszczeń wykorzystuje specjalne układy, takie jak odpowietrzniki, aby oddzielić powietrze od płynu. Powietrze jest usuwane poprzez specjalne zawory lub odpowietrzniki na górze separatora. Separator zanieczyszczeń posiada wbudowane filtry lub elementy filtrujące, które służą do zatrzymywania zanieczyszczeń cząstkowych, takich jak brud, osad czy cząstki stałe. Płyn grzewczy przepływa przez filtry, a większe cząstki zostają zatrzymane na filtrach, zapobiegając ich przedostaniu się do elementów grzewczych.

Niektórzy specjaliści zalecają, aby dla jak najlepszego zabezpieczenia instalacji przed zanieczyszczeniami, jeżeli to możliwe, zainstalować zarówno filtr siatkowy, jak i separator zanieczyszczeń.