Jak przebiega badanie kamerą termowizyjną?

Kamera termowizyjna to urządzenie, którego zadaniem jest rejestracja promieni podczerwonych. Reaguje ona temperaturę obiektu, na który jest ona skierowana. Im wyższa jest temperatura danego obiektu, tym wyższy jest wskaźnik na wyświetlaczu kamery. Tę zaletę urządzenia wykorzystuje się w wielu pomiarach, które służą m.in. do oceny jakości wykonania izolacji budynku. Badania kamerą termowizyjną stają się coraz bardziej popularne.

Czemu służy badanie termowizyjne?

Badania termowizyjne umożliwiają nam odnalezienie miejsc uchodzenia ciepła. Są one przydatne np. w ocenie różnic w grubości ocieplenia budynku, określeniu tego, czy izolacja budynku została skonstruowana w sposób prawidłowy oraz tego, jak szczelne są drzwi, okna oraz inne elementy uchylne.

Co więcej, tego rodzaju badania mogą posłużyć nam w analizie przebiegu rur z wodą w ścianach (zarówno, jeśli chodzi o wodę ciepłą, jak i zimną). Badania pozwalają także sprawdzić zatory w grzejnikach oraz wszelkie nieprawidłowości w ogrzewaniu podłogowym. Z wykorzystaniem kamery termowizyjnej możemy też ocenić szczelność kominów.

Krótko mówiąc, tego rodzaju badania pozwalają ocenić, czy w sposób prawidłowy przeprowadzono roboty budowlane.  Pozwala ono na wykrycie wielu różnych usterek niewidocznych gołym okiem.

Przebieg badania kamerą termowizyjną

Przebieg omawianego badania określają normy europejskie, zgodnie z którymi należy:

  • dokonać analizy dokumentacji technicznej badanego obiektu,
  • przeprowadzić właściwe badanie kamerą termowizyjną,
  • przeanalizować uwagi (jeżeli takowe się pojawiły),
  • zarejestrować kamerą termowizyjną wadliwe elementy cieplne,
  • opisać i przeanalizować wykonane zdjęcia,
  • sporządzić raport oraz wyciągnąć wnioski.

Samo badanie kamerą termowizyjną może zostać przeprowadzone na dwa sposoby. W sposób uproszczony oraz pełny.

Sposób uproszczony obejmuje oględziny jedynie fragmentów ścian z wykorzystaniem termogramów. Sprawdzeniu podlega wilgotność powietrza, a także rozkład temperatur zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz budynku. Dzięki temu możliwe jest wykrycie usterek, które są odpowiedzialne za straty ciepła.

Sposób pełny z kolei polega na wykonaniu badań termograficznych dla całych ścian oraz zdiagnozowaniu ich najbardziej zróżnicowanych pod względem ciepła fragmentów. Dzięki temu możliwe jest wykrycie oraz wskazanie wad konstrukcyjnych. Takie badanie ma w swoim zakresie również analizę centralnego ogrzewania. Ocenia się  działanie całej instalacji oraz odkrywa ewentualne nieszczelności w jej konstrukcji. Badania tego typu wymagane są bardzo często w trakcie postępowań sądowych.

Podsumowanie

Badanie kamerą termowizyjną pozwala wykryć różnice ciepła badanego elementu. Dzięki temu wykorzystuje się je przy ocenie stanu technicznego budynku. Przebieg badania ustalony jest poprzez normy europejskie. Istnieją dwie metody badania. W metodzie uproszczonej analizie podlegają tylko fragmenty ścian. W metodzie pełnej bada się całe ściany oraz instalację centralnego ogrzewania.