Jak zapobiec zamarzaniu wody w rurach?

plukanie instalacji centralnego ogrzewania warszawa

Ujemne temperatury sprzyjają zamarzaniu wody w rurach. Problem dotyczy nie tylko domów letniskowych i zewnętrznych ujęć wody. Zdarza się, że rury zamarzają w całorocznych obiektach mieszkalnych. Jak temu zapobiec?

Wykonanie instalacji wodnej a zamarzanie wody w ruchach

Bezpośrednim powodem zamarzania rur są błędy i zaniedbania na etapie wykonywania instalacji. Dlatego już na etapie projektu domu warto skonsultować się z hydraulikiem i zadbać o odpowiednie zabezpieczenie rur dopływowych i odpływowych (wodociągowych i kanalizacyjnych). Bardzo ważne jest również zabezpieczenie przyłączy. Przygotowanie wykopów pod przyłącza to roboty drogie i pracochłonne, dlatego gros inwestorów decyduje się na instalację przyłącza w płytkim wykopie. To podstawowy błąd, który często skutkuje zamarzaniem wody w rurach. Aby zabezpieczyć rury przed zamarzaniem przewody należy prowadzić poniżej głębokości przemarzania gruntu. W zależności od regionu Polski jest to głębokość od 0,8 do 1,4 metra. Rury wodociągowe (dopływowe) należy ułożyć na głębokości 0,4 m poniżej punktu przemarzania gruntu, rury kanalizacyjne (odpływowe) odpowiednio 0,2 m poniżej.

Kolejnym częstym błędem jest niewystarczająca izolacja fragmentów instalacji prowadzonych w nieogrzewanych pomieszczeniach lub na zewnątrz budynku. Instalacje prowadzone w bruzdach w ścianach wewnętrznych oraz nadtynkowo w pomieszczeniach słabo lub wcale nieogrzewanych powinny być prowadzone do warstwa izolacji cieplnej. Dodatkowo rury można zabezpieczyć przy pomocy kabla grzejnego.

Zabezpieczenie instalacji na zewnątrz

Ogród, garaż, przydomowy warsztat to miejsca, w których często korzystamy z instalacji wodnej. Ze względu na specyfikę tych miejsc oraz charakter ich użytkowania instalacji wodnej w garażu czy ogrodzie nie jesteśmy w stanie skutecznie zabezpieczyć przed silnymi mrozami. Dlatego przed spadkiem temperatury poniżej zera warto zadbać o odpowiednie przygotowanie instalacji zewnętrznych na zimę.

Przed nadejściem mrozów należy pamiętać o zamknięciu dopływu wody do instalacji ogrodowej oraz innych instalacji użytkowanych na zewnątrz i w pomieszczeniach nieogrzewanych. Samą instalację w miarę możliwości powinniśmy opróżnić – w tym celu bardzo często wystarczy zostawić odkręcony kran po zamknięciu dopływu wody do instalacji. Cała woda zgromadzona w rurach powinna wypłynąć. Zawory na zimę najlepiej zdemontować. Zawory czerpalne starego typu możemy pozostawić odkręcone, należy pamiętać o tym, aby znajdowały się w położeniu środkowym – to zapobiegnie zniszczeniu uszczelek gumowych.

Zabezpieczenie instalacji w nieruchomości rekreacyjnej

Domy letniskowe są często nieużytkowane w sezonie zimowym. Dlatego też wydaje się nam, że problem zamarzania wody w rurach nie powinien powodować większych utrudnień. W praktyce zamarzanie wody w rurach ma degradujących wpływ na instalację, w najgorszym przypadku może doprowadzić do rozsadzenia rur i uszkodzenia substancji budowlanej. Aby tego uniknąć należy pamiętać o opróżnieniu instalacji na zimę i zamknięciu dopływu wody.