Czym jest punkt hydrauliczny?

renowacja baterii lazienkowych

Pytając o wycenę robót hydraulicznych bardzo często będziemy musieli podać liczbę planowanych punktów hydraulicznych. Czym są? Jaki mają wpływ na koszt planowanych prac? Czy hydraulik powinien sam zaplanować ich liczbę i rozmieszczenie?

Usługi hydrauliczne obejmują szeroki wachlarz prac realizowanych w obrębie instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Jedną z nich jest usuwanie bądź tworzenie nowych punktów hydraulicznych. Według najprostszej definicji punktem hydraulicznym określamy miejsce, w którym instalacja jest połączona z urządzeniem. Połączenie z urządzeniem stanowi finalny etap pracy.

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej a punkty hydrauliczne

Z pojęciem punktu hydraulicznego najczęściej spotykamy się w sytuacji, w której planujemy układ instalacji wodno-kanalizacyjnej w nowopowstałym obiekcie lub przebudowę sieci w obiekcie już eksploatowanym. Podczas przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej zwykle najpierw następuje demontaż starych punktów hydraulicznych, a następnie wyprowadzenie nowych w innych miejscach. W jakim celu przenosi się punkty hydrauliczne?

Żeby zrozumieć znaczenie rozmieszczenia punktów hydraulicznych w pomieszczeniu należy zdać sobie sprawę z szeregu urządzeń, których prawidłowe użytkowanie wymaga podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. Podstawową grupę urządzeń stanowią sanitariaty, czyli umywalki, toalety, wanny, brodziki, bidety, itp. Wyprowadzenia punktów hydraulicznych wymaga także instalacja urządzeń AGD, takich jak pralka, zmywarka, ekspres do kawy czy lodówka z kostkarką. Uświadomiwszy sobie jakie urządzenia są podłączane w punktach hydraulicznych łatwo uzmysłowić sobie, dlaczego ich optymalne rozmieszczenie w przestrzeni jest tak ważne, dotyczy to w szczególności przestrzeni remontowanych i modernizowanych, których układ chcemy zmienić lub w których planujemy instalację dodatkowych urządzeń. W przypadku urządzeń wymagających jednoczesnego podłączenia do punktu odpływowego niezbędne jest zachowanie odpowiedniego nachylenia rur odprowadzających, które zapewnia płynne odprowadzanie nieczystości. W takich sytuacjach niezbędne może się okazać stworzenie nowych punktów hydraulicznych gwarantujących prawidłową pracę urządzenia.

Jak liczba punktów hydraulicznych wpływa na koszt prac?

Koszt robót hydraulicznych w przypadku kładzenia nowej instalacji lub przebudowy instalacji zastanej w dużej mierze zależy od liczby punktów hydraulicznych oraz sposobu, w jaki są rozliczane. Część firm oferujących usługi hydrauliczne traktuje ogół prac związanych z instalacją danego urządzenia jako jeden punkt hydrauliczny. Czasami zdarza się jednak, że wykonawcy liczą miejsce przyłączenia jako jedno podejście do instalacji. Oznacza to, że w przypadku umywalki będą to kolejno trzy punkty – ciepła zimna woda i odpływ. Powodem takiej interpretacji jest fakt, iż prace te wykonuje się wtedy, gdy część przewodów jest już zainstalowana. Traktowanie miejsca przyłączenia jako jednego podejścia do instalacji ułatwia rozliczenie i zapewnia jego większą sprawiedliwość – klient nie jest zmuszany do wielokrotnego płacenia za wykonanie tej samej usługi.