plukanie instalacji centralnego ogrzewania warszawa

Jak zapobiec zamarzaniu wody w rurach?

Ujemne temperatury sprzyjają zamarzaniu wody w rurach. Problem dotyczy nie tylko domów letniskowych i zewnętrznych ujęć wody. Zdarza się, że rury zamarzają w całorocznych obiektach mieszkalnych. Jak temu zapobiec? Wykonanie instalacji wodnej a zamarzanie wody w ruchach Bezpośrednim powodem zamarzania rur są błędy i zaniedbania na etapie wykonywania instalacji. Dlatego już na etapie projektu domu […]

Read more >